zondag 22 oktober 2023

Genadige God, U hebt de Gekruisigde, Uw Zoon Jezus Messias, doen opstaan uit de doden op de achtste dag: door Hém, en met Hém, en in Hém, hebt U de nieuwe Schepping ingeluid. Op deze eerste dag van de week willen wij U danken voor al Uw daden van goedheid in ons leven. Dat wij behoedzaam omgaan met het geloof dat ons geschonken is; dat wij ons blijven voeden met de sacramenten van Christus, en ons laven aan de wijsheid van de katholieke traditie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Paulus II, paus, door Christus onze Heer.