zondag 22 november 2020

God onze Koning, U hebt uw Zoon Jezus Christus verheven aan uw rechterhand en Hem alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Op dit Hoogfeest willen wij U danken voor zijn Koningschap dat onderpand is van de ware vrede en gerechtigheid. Geef dat uw Kerk overal in vrijheid haar geloof in de Heer kan belijden en dat wij, door de viering van de heilige Eucharistie, groeien in eenheid, alsook in liefde voor U en voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Caecilia, martelares, door Christus onze Heer.