zondag 22 mei 2022

Getrouwe God, U hebt Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, doen opstaan uit de doden en zo de nieuwe Schepping ingeluid. Op deze zondag van het Paasfeest willen wij U danken voor het grote wonder van Uw herschepping van de mens. Wij bidden U voor alle mensen die zoeken naar de betekenis van het leven en naar de weg die leidt naar levensvreugde. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en zijn weg ten leven omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de Franciscaanse martelaren van Japan, door Christus onze Heer.