God, Vader van ons allen, in de vriendschap tussen mensen onderling openbaart U zich. Wij bidden U op deze vierde zondag op weg naar Pasen uit dank voor Christenen overal die vriendschap zoeken en onderhouden met hun naasten. Geef dat hun levenswijze een oprechte uitnodiging mag zijn om kennis te maken met de vriendschap van Jezus Christus. Door Christus onze Heer.