zondag 22 januari 2023

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft met zijn leven, dood en verrijzenis de weg geopend naar gemeenschap met U. U bent de ware God; er is geen andere. Op deze zondag danken wij U voor het voortdurende gebed van de kluizenaars en kluizenaressen. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping om U in de stilte van de eenzaamheid te zoeken, en te bidden voor onze wereld namens ons allemaal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mateo de Leciñana, priester, martelaar tijdens vervolgingen in Vietnam, door Christus onze Heer.