zondag 22 augustus 2021

Barmhartige Heer, de opstanding van Jezus Christus uit het graf luidt de nieuwe Schepping in. Wij bidden U op deze eerste dag van de nieuwe week: geef dat wij door de viering van de heilige Eucharistie steeds meer groeien tot één hechte gemeenschap, instrument van Uw vrede en gerechtigheid. Geef dat steeds meer mensen wereldwijd het Evangelie omarmen, en dat zij mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Koningin van de vrede, door Christus onze Heer.