God van liefde, Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft op de eerste dag van de week de banden van de dood losgemaakt. Op deze vierde zondag van de Advent willen wij U danken voor Zijn gave van nieuw leven. Wij willen U bidden voor alle mensen die Uw Zoon nog niet kennen: dat hun harten opengaan voor de Blijde Boodschap. Bevrijd alle mensen uit de duisternis van het ongeloof met het Licht van Uw vleesgeworden Woord, Christus onze Heer.