Heer onze God, telkens weer schenkt Gij ons nieuwe kansen op onze levensweg. Wij willen U op deze zondag danken voor de gave van ons leven en dat wij in vrijheid de weg van Uw Zoon mogen volgen. Wij bidden U voor alle mensen overal ter wereld die vervolgd worden, speciaal voor Christenen. Geef dat steeds meer mensen elkaar zien als beelddrager van Uw Zoon en geef dat wij allen mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.