Goede God, op de eerste dag van de week werd het lege graf de ruimte waaruit de nieuwe Adam, Jezus Christus verrees. Wij bidden U: open onze ogen opdat wij het mysterie van de Verrijzenis steeds beter leren kennen en inzien wat onze opdracht is in deze wereld. Geef ons de moed, de wil en de tijd om naar dit inzicht te handelen. Door Christus onze Heer.