Genadige God, U hebt Uw Zoon met machtige hand doen verrijzen uit de doden op de eerste dag van de week. Op deze achtste dag, de Dag van de Heer, willen wij U danken voor Uw genade en U prijzen voor al het goede in ons leven. Open onze ogen, opdat wij in het Licht van de verrezen Christus steeds meer inzien wat onze levensopdracht is. Geef ons de moed om naar dit inzicht te handelen. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Maria Magdalena, door Christus onze Heer.