Heer onze God, Gij schenkt Uw volk steeds weer nieuwe kansen op weg naar het eeuwige leven. Op deze vierde zondag van Pasen willen U danken dat wij in alle vrijheid de Weg van Uw Zoon Jezus Christus, onze Goede Herder, mogen volgen. Wij willen U bidden voor mensen over de hele wereld die Hem niet kennen. Geef dat alle mensen elkaar gaan zien als broeders en zusters, kinderen van dezelfde Vader, en elkaar met respect en met liefde tegemoet treden. Door Christus onze Heer.