zondag 21 mei 2023

Almachtige God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden en zo de herschepping van de mens ingeluid. Op deze zondag in de Paastijd  willen wij U hiervoor loven samen met de engelen, machten en krachten die voor Uw troon staan. Wij bidden voor mensen in ons land die U alleen kennen door het licht van de rede: dat zij door het licht van het Evangelie verrijkt worden. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en zijn liefdevolle uitnodiging omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Christian de Chergé en zijn medebroeders, Cisterciënzermonniken, martelaren, vermoord door islamitische fundamentalisten in Algerije, door Christus onze Heer.