zondag 21 maart 2021

Genadige en trouwe God, Gij zijt het ware Licht en de Schepper van het licht. Op deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd bidden wij U dat wij steeds in geloof overwegen al wat heilig is en altijd leven in het licht van Uw aanwezigheid. Bescherm Uw Kerk tegen de woede en de macht van haar vervolgers; blijf de slachtoffers van vervolging nabij en schenk hun moed en hoop in gevaarlijke tijden. Door Christus onze Heer.