Heer onze God, op de eerste dag van de week is de nieuwe Schepping ingeluid door de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Christus. Op deze zondag klinkt daarom overal het vreugdevolle geluid van kerkklokken. In sommige landen, zoals in Saudi-Arabië, is dit vreugdegebaar echter verboden. Geef dat mensen die angstig zijn voor de Goede Boodschap, Uw Zoon leren kennen en Zijn liefdevolle uitnodiging omarmen. Door Christus onze Heer.