zondag 21 januari 2024

Almachtige God, U hebt Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, doen verrijzen uit de doden, en hem een plaats toegewezen aan Uw rechterhand. Wij bidden U op deze zondag dat wij steeds ter harte nemen wat zijn Evangelie ons te zeggen heeft, en dat wij deel mogen hebben aan Zijn verrijzenis en verheerlijking. Geef dat ons gebed en onze goede werken veel vrucht dragen voor onze medemensen in nood. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Yi Yun-on, echtgenoot, vader, boer en catechist, martelaar tijdens vervolgingen in Korea, door Christus onze Heer.