zondag 21 augustus 2022

Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Uw Zoon heeft alles nieuw gemaakt met zijn verrijzenis op de eerste dag van de week. Wij bidden U op deze zondag voor de parochiepriesters die werken in Turkije. Dat zij Uw rijke zegen mogen ervaren in hun leven van alledag en dat zij U eren met een zuivere levenswandel, met geduldige toewijding en grootmoedige daden van caritas. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Bruno Zembol, minderbroeder, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.