zondag 21 april 2024

Eeuwige God, U hebt Uw trouw aan alle mensen geopenbaard in Jezus Christus – de Gekruisigde die leeft. Hij is waarlijk verrezen op de eerste dag van de nieuwe week. Wij bidden U tijdens deze heilige Paastijd voor mensen die op zoek zijn naar de betekenis van hun leven. Verleen dat zij het antwoord hierop vinden in de ontmoeting met de Verrezen Christus. Wij vragen dat ook wij tijdens dit Paasfeest steeds meer inzien wat onze roeping is en dat ons gebed en onze goede werken vrucht dragen voor de mensheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Roman Adame Rosales, priester, martelaar tijdens de Mexicaanse Revolutie, door Christus onze Heer.