Almachtige God, Gij schenkt ons Uw heilige Geest, die leven geeft. Wij willen U op deze zondag danken voor de gave van ons leven en dat wij in vrijheid Christen mogen zijn. Wij bidden U voor onze zusters en broeders die vervolgd worden. Geef dat steeds meer mensen de Blijde Boodschap omarmen en elkaar herkennen als beelddrager van Uw Zoon. Geef dat wij allen mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.