Almachtige God, U schenkt ons nieuw leven door het Lichaam en het Bloed van uw Zoon. Wij danken U op deze zondag voor de gave van ons leven en dat wij hier in vrijheid en in veiligheid de weg van Uw Zoon mogen volgen. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in Egypte, speciaal voor Christenen. Geef dat steeds meer mensen er de Blijde Boodschap van Uw Zoon aannemen en geef dat wij allemaal mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.