Almachtige God, op de eerste dag van de week zagen de vrouwen dat het graf leeg was. Wij danken U dat wij op deze zesde zondag in de Paastijd de verrijzenis van Uw Zoon mogen vieren in vrijheid. Wij vragen U: breng allen tot eenheid die de naam van Christus dragen en laat de wereld geloven in Hem die Gij gezonden hebt. Wees barmhartig voor hen die U zoeken en laat hen ervaren dat Gij hun Redder zijt. Door Christus onze Heer.