Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus bracht vrede, heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen U op deze tweede zondag op weg naar het grote Paasfeest, om een groot hart. Geef ons wijsheid, inzicht en een vast geloof. Geef dat ons bidden en vasten vrucht mag dragen voor heel onze wereld. Door Christus onze Heer.