Genadige God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen, Hem verheerlijkt en Hem een plaats toegewezen aan Uw rechterhand. Wij bidden U op deze zondag dat wij steeds ter harte nemen wat Zijn Goede Boodschap ons te zeggen heeft en dat wij deel mogen hebben aan Zijn verrijzenis en verheerlijking. Geef dat ons gebed en onze goede werken veel vrucht dragen voor onze medemensen in nood. Door Christus onze Heer.