zondag 20 februari 2022

Liefdevolle God, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon Jezus Christus de ketenen van de dood verbroken. Vandaag willen wij U danken voor de gaven en talenten die wij van U hebben ontvangen. Geef dat wij deze durven inzetten omwille van de opbouw van Uw Koninkrijk. Richt ons hart op het goede en steun ons bij al wat wij ondernemen in Uw Geest. Geef dat wij steeds meer gelijken op Uw Zoon en ooit mogen delen in zijn verrijzenis. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Julia Rodzinska, religieuze zuster, martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.