zondag 20 december 2020

Heer onze God, uw wegen zijn ondoorgrondelijk en uw liefde is overvloedig. Wij bidden U op deze vierde zondag van de Advent dat mensen over de hele wereld steeds met elkaar naar de vrede van Christus zoeken. Schenk het Licht van het Kerstkind aan mensen die geweld legitimeren op grond van hun geloof: dat zij, die in de duisternis van het ongeloof wonen, verlicht worden door Jezus Christus uw Zoon en onze Heer.