zondag 20 augustus 2023

Genadige God, Uw Zoon Jezus Messias is de enige weg die leidt naar het waarachtige leven. Wij vragen U op deze zondag om Uw liefdevolle nabijheid voor alle ouderen die lijden onder ziekte, onrecht, eenzaamheid en armoede – speciaal voor hen die in verzorgingshuizen in de grotere steden wonen. Wij vragen U, Heer: zegen hen met de gave van uw Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leovigild van Córdoba, monnik en priester, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.