God van liefde, U hebt Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden op de eerste dag van de week. Op deze vierde zondag van de Advent willen wij U danken voor Uw gave van het leven. En wij bidden U voor alle mensen die Uw Zoon nog niet kennen. Dat hun harten open gaan voor het Evangelie. Geef dat de machtigen van onze wereld Uw almacht erkennen. Maak hun hart zacht om Uw woord van vrijheid te kunnen verstaan en Uw liefde uit te dragen aan al hun onderdanen. Door Christus onze Heer.