God van vrede en gerechtigheid, het zaaigoed van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit in goede aarde, en levert veelvoudig vrucht op. Wij bidden U: open de oren van velen in Japan voor het Evangelie van Jezus Christus. Laat Uw Woord wortelschieten in hun hart en gestalte krijgen in hun leven van alledag. Geef dat vele Japanners de sacramenten van de christelijke initiatie vragen en ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Magdalena van Nagasaki, martelares, door Christus onze Heer.