Eeuwige God, Op de eerste dag van de week zagen de vrouwen dat het graf leeg was en zij geloofden. Wij danken U dat wij vandaag in alle vrijheid en veiligheid de verrijzenis van Uw Zoon mogen vieren. Wij denken vandaag speciaal aan alle christenen die vervolgd worden omwille van hun geloof in de opstanding van uw Zoon uit de doden. Bemoedig hen in hun geloof en schenk hun Uw bescherming. Door Christus onze Heer.