Almachtige God, U bent de ware bron van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U bij deze herdenking van de verrijzenis van Jezus Christus voor regeringsleiders en machthebbers overal ter wereld. Geef dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen en de minderheden in hun landen steeds voor ogen houden. Dat allen zonder onderscheid toegang hebben tot basale levensmiddelen, goede gezondheidszorg en tot onderwijs in hun eigen taal. Door Christus onze Heer.