zondag 2 oktober 2022

Heer onze God, Uw Zoon Jezus heeft voor ons geleden; hij is voor ons gestorven en is verrezen op de eerste dag van de week. Geef dat wij op deze zondag ter harte nemen wat zijn lijden ons te zeggen heeft, en dat wij deel hebben aan zijn verrijzenis en verheerlijking. Wij danken U dat wij deze geloofsmysteries mogen vieren en verkondigen in vrijheid en in veiligheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maria Anna Kratochwil, religieuze, martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.