zondag 2 mei 2021

Barmhartige Heer, op deze vijfde zondag van Pasen bidden wij U voor jonge Christenen in de grote en vervuilde steden van India. Geef dat zij werk kunnen vinden waarmee zij een vast bestaan kunnen opbouwen en een gezin kunnen stichten. Bescherm deze jonge mensen tegen ziekte, uitbuiting en misbruik en ook tegen de verleidingen die de huidige maatschappij met zich meebrengt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Joseph Luu, catechist en martelaar, door Christus onze Heer.