zondag 2 juni 2024

Genadige God, het liefdesoffer van Uw Zoon Jezus Christus aan het kruis schenkt verzoening en waarachtig leven. Wij danken U voor Zijn woorden van wijsheid, en voor het heilig sacrament van zijn Lichaam en Bloed dat ons het eeuwige leven binnenleidt. Wij bidden U op deze feestelijke zondag dat vele jongeren het Evangelie horen en dat deze ontmoeting met het Levende Woord hun leven verandert ten goede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.