zondag 2 juli 2023

Heer onze God, Gij hebt U in Jezus van Nazareth geopenbaard als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij bidden U: beziel de inwoners van Noord en Zuid Korea met Uw Geest van liefde en geef dat zij altijd de weg van de vrede bewandelen. Open de ogen van vele jongeren voor Uw waarheid en schoonheid, en geef dat zij zich bekeren tot U. Dit vragen wij U op voorspraak van de martelaren van Seoul, Korea, door Christus onze Heer.