Eeuwige God, aan wijzen en aan herders heeft U zich geopenbaard in het Kind van Bethlehem, Jezus van Nazareth. Op deze Openbaringszondag willen wij U danken voor Uw gave van nieuw leven en bidden wij U voor alle mensen die verlangen naar de ware vrijheid. Geef dat de machthebbers van deze wereld Uw grootheid en liefdevolle almacht erkennen. Maak hun hart ontvankelijk voor de Boodschap van het Kerstkindje, opdat zij Uw liefde uitdragen aan hun onderdanen. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige bisschoppen en kerkleraren Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, door Christus onze Heer.