Eeuwige God, de verrijzenis van Jezus Christus Uw Zoon luidt een nieuwe Schepping in. Vandaag is werkelijk de eerste dag van de nieuwe week. Wij bidden U op deze zondag: geef dat Uw Kerk door de viering van de heilige Eucharistie wordt opgebouwd tot het Lichaam van Christus en wordt beademd door de heilige Geest. Geef dat het Evangelie van Jezus Christus geloofd wordt door steeds meer mensen, en dat zij daardoor mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.