zondag 19 september 2021

Eeuwige God, op de eerste dag van de week werd de doodse leegte van het graf tot de ruimte van de verrezen Christus. Wij bidden U: open onze ogen opdat wij het mysterie van het Evangelie van de Opstanding steeds beter verstaan en inzien wat onze opdracht is in deze vergankelijke wereld. Geef ons de moed, de wil en de tijd om naar dit inzicht te handelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop Januarius, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.