Heer onze goede God, spot en gehoon heeft Uw Zoon Jezus Messias moeten ondergaan op weg naar zijn terechtstelling op Golgotha. Als een lam heeft hij zichzelf uit liefde geofferd voor ons heil. Wij bidden U op deze vierde zondag in de Veertigdagentijd voor de vele Irakiërs die voorzichtig het verhaal van Jezus verkondigen aan hun landgenoten: dat hun geloof anderen aanspoort de weg van Jezus na te volgen. Geef dat het geloof van deze nieuwe Christenen als goede gist in de Iraanse samenleving gaat werken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.