Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus, de Gekruisigde, is verrezen uit de doden op de eerste dag van de week. Op deze eerste en achtste dag, de Dag des Heren, willen wij U loven om Uw genade voor de gebroken wereld, en voor al het goede in ons leven. Open onze ogen, opdat wij in het Licht van de Verrezene steeds meer inzien wat ons te doen staat. Schenk ons de kracht om naar dit inzicht te handelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, moeder van de Goddelijke Genade, door Christus onze Heer.