zondag 19 februari 2023

Vader in de hemel, door de verrijzenis van Uw Zoon uit de doden herschept Gij de gevallen mens. Op deze dag van de verrijzenis willen wij Uw zegen vragen voor alle mensen van goede wil die in stille daden van naastenliefde meebouwen aan Uw Koninkrijk op aarde. Wij danken U voor hen die in stilte bidden voor de wereld: dat hun gebed de komst van Uw Zoon op het einde der tijden bespoedigt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia Yi Zhenmei, lekengelovige en catechist, martelares tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.