zondag 19 december 2021

Almachtige God, uw geduld en goedheid zijn niet te overtreffen. Terwijl wij nu uitzien naar de spoedige komst van de Vredevorst, willen wij U danken voor de medewerkers en weldoeners van de honderden katholieke organisaties die zich wereldwijd onbaatzuchtig inzetten voor wezen en andere jonge kinderen die in armoede opgroeien. Wij bidden U dat zij hun werk met liefde blijven doen en dat mensen met wie zij in aanraking komen, Christus ontmoeten en liefkrijgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Kazimiera Wolowska, religieuze, martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.