Barmhartige God, in de ontluistering van de kruisdood van onze Heer Jezus Christus werd de dood glorievol overwonnen voor alle mensen.  De Heer is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Op deze zondag onder het Paasoctaaf vragen wij: schenk onze paus en de bisschoppen een hechte eensgezindheid en een grote liefde voor de mensen. Bescherm hen en Uw volk tegen vervolging en geweld. Verleen dat onze herders hun ambt steeds met wijsheid, zuiverheid en liefdevol geduld uitoefenen. Door Christus onze Heer.