Heer onze God, Uw Zoon heeft alles nieuw gemaakt met Zijn verrijzenis op de eerste dag van de week. Wij bidden U op deze zondag voor de inwoners van Haïti: dat zij Uw rijke zegen mogen ervaren in hun leven van alledag en dat zij U daarvoor loven met een reine levenswandel, met zang, gebeden en daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.