Grote God, op de eerste dag van de week zag de leerling van wie Jezus hield het lege graf en hij geloofde. Wij danken U dat wij hier in Nederland in alle vrijheid en veiligheid het Pasen van Uw Zoon met vreugde mogen vieren. Wij bidden U vandaag voor Christenen overal ter wereld die vervolgd worden omwille van hun geloof in de opstanding van Uw Zoon uit de doden. Bemoedig hen in hun geloof en schenk hun Uw Geest van vrede. Door Christus onze Heer.