God van liefde, U hebt Uw Zoon Jezus Christus de macht verleend om de ketenen van de dood te verbreken en Hem doen opstaan uit de doden. Op deze zondag danken wij U voor de gaven die wij van U hebben ontvangen. Geef dat wij deze gaven durven inzetten omwille van de opbouw van Uw Koninkrijk. Richt ons hart op het goede en help ons bij al wat wij in Uw Geest ondernemen. Geef dat wij steeds meer gelijken op Uw Zoon en ooit mogen delen in Zijn verrijzenis. Door Christus onze Heer.