zondag 18 oktober 2020

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus leeft in eeuwigheid en houdt voor ons de wacht. Wij danken U op deze zondag voor de talenten die wij van U hebben ontvangen. Geef dat wij ze leren inzetten ten bate van onze naasten, bij de opbouw van Uw Koninkrijk. Geef dat jonge mensen wereldwijd de kansen krijgen om hun gaven te ontplooien en bij te dragen aan een betere wereld. Door Christus onze Heer.