zondag 18 juni 2023

Heer onze God, Uw Zoon en Gezalfde Jezus trok zich het lot aan van de kleinen en kwetsbaren. Op deze zondag bidden wij U om bescherming van het ongeboren leven. Dat het mensenleven ongestoord zich mag ontwikkelen; dat jongens en meisjes gezond en wel gebaard worden en zich mogen ontplooien in samenlevingen waar liefdevolle gerechtigheid en vrede heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paula van Málaga, martelares tijdens vervolgingen door de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.