zondag 18 juli 2021

Eeuwige God, van het Ochtendland tot Avondland wordt Uw grote heerlijkheid en liefdevolle genade verkondigd. Wij vragen U op deze Dag van de Verrijzenis om Uw krachtige zegen voor de Christelijke gezinnen in Brazilië. Geef dat echtelieden trouw blijven aan welkaar, dat kinderen respect hebben voor hun ouders, en dat ouders de tijd vinden om de liefdevolle zorg te geven die kinderen nodig hebben. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Odilia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.