zondag 18 februari 2024

Genadige God, Uw Messias, Jezus van Nazareth, heeft ons gevraagd om dag en nacht te bidden om de komst van Uw Koninkrijk van vrede. Geef dat wij gehoor geven aan zijn oproep, en schenk ons de kracht om het kwade telkens weer af te wijzen en te kiezen voor het goede. Verhoor op deze eerste zondag van de Vastentijd onze gebeden voor onze naasten en voor Uw Kerk in nood. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Harrington, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.