zondag 18 december 2022 

God van liefde, Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft op de eerste dag van de week de banden van de dood losgemaakt. Op deze vierde zondag van de Advent willen wij U danken voor zijn gave van nieuw leven. Wij willen U bidden voor alle mensen die Uw Zoon nog niet kennen: dat hun hart opengaat voor de Goede Boodschap. Bevrijd alle mensen uit de duisternis van het ongeloof met het Licht van Uw vleesgeworden Woord. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Eugenio Febrero, priester, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.