zondag 18 april 2021

Liefdevolle God, Jezus van Nazareth is door U gezalfd en gezonden om onze gebroken wereld te bevrijden van zonde en dood. Op deze derde zondag van Pasen danken wij U voor bisschoppen, priesters en diakens die deze Boodschap van universeel heil verkondigen, soms met gevaar voor eigen leven. Wij vragen U: geef dat zij vele ongedoopten bezielen met hun trouw aan het Evangelie. Dat hun levenswijze velen aanzet tot bekering, doopsel en een Christelijk leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perfecto van Córdoba, priester en martelaar, door Christus onze Heer.